Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Kolnie

ul. Szkolna 8, 18-500 KOLNO, tel: (86) 278 23 36

Kategoria: EGZAMIN KLAS 6

Pierwsze przygotowania do sprawdzianu w roku szkolnym 2014/15

Sprawdzian będzie przeprowadzony 1 kwietnia 2015 roku w godz. od 9:00 do 12:30. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpi do sprawdzianu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu. Obie części sprawdzianu są przeprowadzane jednego dnia. Część pierwsza trwa 80 minut, a część druga – 45 minut. Poszczególne części sprawdzianu rozdzielone są […]

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Kolnie © 2017 Frontier Theme