Drodzy Uczniowie klas 4-8!!!

Tutaj zamieszamy materiały edukacyjne dla poszczególnych klas.

NAUCZANIE ZDALNE DLA KLAS 8 A I 8 B

 • Katarzyna Bikowska – język polski
 1. Na
  podstawie przesłanych na grupę klasową linków- opracowanie lektury „Quo Vadis”
  proszę o uzupełnienie rozdanych na lekcji kart pracy:

  1. W
   kręgu miłości- Winicjusz i Lubią
  1. Dramatycznie
   przemieniony- Chilon Chilonides
 2. Proszę
  napisać charakterystykę 1 wybranej postaci- bohatera dynamicznego z lektury (
  Marka Winicjusza lub Chilona Chilonidesa);
 3. Proszę
  przeczytać lekturę obowiązkową A. Kamińskiego pt. „Kamienie na szaniec”.
 4. Proszę
  obejrzeć film „Kamienie na szaniec” ze strony cda ( link do filmu dostępny w
  poście na szkolnym fb);
 5. Na
  portalu wsipnet będą czekały na Was zadania i testy do samodzielnego wykonania
  stanowiące powtórkę z lektur do egzaminu. Proszę zalogować się lub dołączyć
  ponownie do wsipnetu. Instrukcję otrzymaliście w Messenger.
 6. Uważajcie
  na siebie, dbajcie o zdrowie i nie przybywajcie poza domem w dużych skupiskach
  ludzi. Wykorzystajcie ten czas na powtórkę do egzaminu i odpoczynek.

NAUCZANIE ZDALNE KLASA 7A

Katarzyna Bikowska język polski

 1. Proszę
  o dołączenie do portalu wsipnet- instrukcję otrzymaliście na grupie klasowej
  poprzez Messenger lub SMS. Każdy uczeń loguje się na wsipnet. Znajdziecie tu
  testy do wykonania w zakresie pracy z lekturą itp.
 2. Czytamy
  lekturę A. Fredry pt.„ Zemsta”.
 3. Proszę
  obejrzeć świetną ekranizację lektury w reżyserii A. WAJDY pt. Zemsta.
  Znajdziecie ją na kanale TVP Kultura lub na Youtube.
 4. Proszę
  umieścić w zeszycie sylwetki bohaterów komedii Zemsta z krótką prezentacją
  postaci (np. Wacław – syn Rejenta Milczka, zakochany ze wzajemnością w Klarze,
  uwikłany w relację z Podstoliną  itd.
 5. Proszę
  śledzić na bieżąco szkolnego fb oraz własną pocztę elektroniczną, gdyż zadania
  na wsipnecie otrzymacie drogą elektroniczną w e-mailu.
 6. Codziennie
  w godzinach od 13 do 16 na kanale TvpKultura znajdziecie ekranizacje swoich
  lektur np. Zemsta, Latarnik, Katarynka, W pustyni i w puszczy, Mały Książę itd.
 7. Uważajcie
  na siebie, dbajcie o zdrowie i nie przybywajcie poza domem w dużych skupiskach
  ludzi.

Justyna
Kindeusz

Klasy 5a i 5d

 1. Powtórzyć wiadomości z rozdziału 5:

– słownictwo
ze strony 75

– gramatyka:
czasownik „to be” w czasie Past Simple – was/were

– uzupełnić
ćwiczenia – rozdziały 1 -5

– słownictwo
z rozdziału 6 – nazwy zawodów

klasa 5d – opracować tekst ze str. 73
„Hollywood then and now”

Klasy 6b i 6c

 1. Powtórzyć wiadomości z działu 5:

– słownictwo
dotyczące zdrowia

– gramatyka:
czasowniki „have to” i „should”

– opracować
tekst z ćwiczeniami na str. 73

2.  nauczyć się na pamięć wszystkich form
czasowników nieregularnych (infinitive, past simple, past participle) na str.
123 w podręczniku.

Klasa 7b

 1. Powtórzyć wiadomości z działu 6:

– słownictwo
dotyczące części ciała i zdrowia

– gramatyka: czasy Past Simple i Past Continuous,
słówka „when/while”

– zrobić
zadania ze strony 76 w podręczniku – powtórzenie

– uzupełnić
wszystkie zadania w zeszycie ćwiczeń – rozdział 6.

2. Nauczyć
się słownictwa z rozdziału 7 na str. 91 w podręczniku:

– rodzaje
sklepów

– określanie
ilości rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych

– centra
handlowe

Klasa 8a

 1. Powtórzyć wiadomości:

– słownictwo
z rozdziałów 1 – 8 z podręcznika

– gramatyka:

Czasy: Present Simple i Continuous, Past Simple i
Continuous, Present Perfect, Future Simple, struktura – “be going to”

Stopniowanie
przymiotników

Czasowniki:
must/mustn’t, have to, can/could/be able to, have to

Rzeczowniki
policzalne I niepoliczalne

Tryb
rozkazujący

Zdania
warunkowe typu 0,1,2

Formy
czasowników nieregularnych

 • Opracować testy z zeszytu ćwiczeń:

– Test 1 (Rozdziały 1 – 2) str. 26 -29

– Test 2 (Rozdziały 3 – 4) str. 46 -49

– Test 3 (Rozdziały  5
– 6) str. 66 -69

– Test 4 (Rozdziały 7 -8) str. 86 -89

KLASA IV A

J. polski –

 Czytać lekturę
„Tajemniczy ogród”. Przeczytać baśnie z podręcznika str. 153 – 182. Napisać własną
baśń, wymyśloną przez siebie na podst. Ilustracji str. 165. Powtórzyć
wiadomości dotyczące czasownika, rzeczownika, przymiotnika, przysłówka

J. angielski –

Powtórzyć materiał z książki ucznia działy: 1, 2, 3. Zwrócić
szczególną uwagę na słownictwo oraz budowę zdań z czasownikami „być” i „mieć”.
Zrobić w zeszycie ćwiczeń wszystkie zadania z działu 4.

MATEMATYKA – p. Kasia Nocuń

 • KLASA
  IVA – tematy 1-4 z działu „Ułamki zwykłe” .
 • Klasa
  VA, VB VD – tematy 1-3 z działu „Ułamki zwykłe” (temat 3 – Dodawanie i
  odejmowanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach – realizowany był w
  klasie IV, więc jest to przypomnienie).

Klasy
IV i V proszę o wykonanie zadań do w/w tematów z
www.epodrecznik.pl (zakładka Epodręczniki PO KL) (po
4 zadania do każdego tematu).

 • KLASA
  VIC – proszę o wydrukowanie ze strony CKE i zrobienie dwóch testów
  szóstoklasisty (dowolne, z lat ubiegłych); jeśli ktoś nie może wydrukować może
  rozwiązać zadania w zeszycie przedmiotowym.

Pamiętajcie,
że macie do dyspozycji zasoby Internetu:

www.epodrecznik.pl

www.youtube

www.matematykawpodstawowce.pl

www.pistacja.tv

Historia – 

Powtórzyć tematy nr 14 i 15. Wykonać zadania z podręcznika
ze str. 107 nr 1, 2, 3 oraz ze str. 113 nr 1, 2, 3, 4. Wykonać zadania z zeszytu
ćwiczeń ze str. od 48 do 51

Przyroda –

Wykonać (narysować) model podwórka oraz doliny rzecznej i
opisz je. Pracę należy wykonać na kartce z bloku rysunkowego, należy podpisać
imieniem i nazwiskiem.

Klasa VI B

Matematyka

Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń zadania od tematu” Okrąg i
koło” do „ Sprawdzanie, czyli rozwiązanie bez rozwiązywania”.

Język polski

1.            Przeczytać
lekturę pt. „Bracia Lwie Serce”.

2.            Przeczytać
teksty z podręcznika s.146-161.

3.            Powtarzać
wiadomości dotyczące „Ani z Zielonego Wzgórza” i bajek- (sprawdzian będzie po
wolnych dniach).

4.            Powtarzać wiadomości o zdaniach złożonych podrzędnie i o czasownikach.

Klasa  VIC – Język polski

1.Przeczytać
lekturę „Bracia Lwie Serce”

2.Przeczytać
teksty z podręcznika str.146-161

3.Powtarzać
wiadomości dotyczące „Ani z Zielonego Wzgórza” i bajek(sprawdzian będzie po
wolnych dniach)

4.Powtarzać
wiadomości o zdaniach złożonych podrzędnie i o czasowniku.

BIOLOGIA   KLASY V

Tematy z podręcznika numery:

17. Grzyby – różnorodność, budowa i czynności życiowe.

18. Grzyby – środowisko życia i znaczenie

+ zadania dotyczące tych tematów w zeszytach ćwiczeń.

BIOLOGIA   KLASY VI

Tematy z podręcznika numery:

9. Charakterystyka stawonogów. Skorupiaki

10. Owady – organizmy typowo lądowe

+ zadania dotyczące tych tematów w zeszytach ćwiczeń.

BIOLOGIA   KLASY VII

Tematy z podręcznika numery:

33. Choroby układu wydalniczego i zasady profilaktyki

34. Budowa i funkcje układu nerwowego

35.Czynności ośrodkowego układu nerwowego

+ zadania dotyczące tych tematów w zeszytach ćwiczeń.

BIOLOGIA   KLASY VIII

Tematy z podręcznika numery:

15. Co to jest ekologia i czym się zajmuje?

16. Charakterystyczne cechy populacji

+ zadania dotyczące tych tematów w zeszytach ćwiczeń.

GEOGRAFIA – KLASY  8, 7,  6, 5  p. Barbara Kaczyńska

Klasy ósme:  praca z
mapami Afryki oraz powtórzenie bieżącego działu;

Klasy siódme:  praca z
mapą Polski, utrwalenie materiału z działu: „Gospodarka Polski”;

Klasy szóste:  powtórzenie
tematów związanych z budową wnętrza Ziemi, praca z mapami fizycznymi oraz
politycznymi Europy;

Klasy piąte:  praca z
mapą fizyczną Polski oraz powtórka z tematów o krajobrazach Polski.

JĘZYK POLSKI – KLASA 5A I 5 B p. Mariola Sokołowska

1. Przeczytać książki:  „Janko Muzykant” i „Czarne Stopy”.

2. Wykonać pracę dodatkową z kart pracy – opis ulubionego zwierzęcia.

3. Obejrzeć dowolny film i przygotować jego recenzję.

Klasa
 Vc

Język
polski
– przeczytać „Tajemniczy ogród”

Matematyka
– uzupełnić w ćwiczeniach cały dział „Ułamki zwykłe” włącznie 
z powtórzeniem.

Z podręcznika zrobić zad. 8,9,10 str.195.  Zad. 1,2,3,4,5 str. 199 oraz zad. 11,12,13
str. 201

Plastyka
wykonać ozdobę wielkanocną dowolną techniką.

Język
angielski
– przepisać z podręcznika do zeszytu
słówka z zad. 2 str. 81 i przetłumaczyć je oraz nauczyć się ich na pamięć. W
ćwiczeniach zrobić ćw. 1, 2, 3 str. 50

Biologia – Tematy z podręcznika
numery:

17.
Grzyby – różnorodność, budowa i czynności życiowe.

18.
Grzyby – środowisko życia i znaczenie

+  zadania dotyczące tych tematów w zeszytach
ćwiczeń

Geografia – praca z mapą fizyczną Polski oraz powtórka z tematów o
krajobrazach Polski

KLASA VII B  – JĘZYK POLSKI

– przeczytać „Latarnika” H. Sienkiewicza,

– obejrzeć film związany z dowolną lekturą – przygotować
jego recenzję,

– utrwalić wiedzę z zakresu składni zdania złożonego (wykonać nierozwiązane zadania z tego zakresu dostępne w zeszycie ćwiczeń). 

Klasy  VIIIa  i
VIIIb

Matematyka

 1. Rozwiązać
  testy przygotowujące do egzaminu – test nr 5 (test nr 5 uczniowie otrzymali
  02.03.2020r.) i test nr 6 (test nr 6 uczniowie otrzymali 11.03.2020 r.).
 2. Rozwiązać
  w zeszycie w ramach powtórzenia do egzaminu :

– 5 wybranych zadań z tematu
„Liczby wymierne” str. 222

– 5 wybranych zadań z tematu
„Praktyczna matematyka” str. 226

– 5 wybranych zadań z tematu „
Procenty” str. 230

– 5 wybranych zadań z tematu
„Potęgi” str. 234

– 5 wybranych zadań z tematu  „Pierwiastki” str. 236

– 5 wybranych zadań z tematu
„Wyrażenia algebraiczne” str. 238

– 5 wybranych zadań z tematu
„Równania, proporcjonalność prosta” str. 241

– 5 wybranych zadań z tematu
„Figury płaskie, część 1 ” str. 244

– 5 wybranych zadań z tematu „Figury
płaskie, część 2 ” str. 248

– 5 wybranych zadań z tematu
„Wielościany” str. 250

– 5 wybranych zadań z tematu
„Statystyka i prawdopodobieństwo”

3. Na stronie GWO – Strefa ucznia – Szkoła podstawowa – Klasa 8 –
Matematyka – testy online – rozwiązywać zadania z 6 pierwszych działów.

JĘZYK ANGIELSKI:  P. Alicja Polkowska

KLASA  5B :  ćwiczenia strona 50

Klasa 5C

– język angielski: słownictwo z zadania 2 str. 81 podręcznik- przepisać do zeszytu, przetłumaczyć i nauczyć się; zadanie 1,2,3 strona 50 w ćwiczeniach

Historia – p. A. Bednarczyk

klasa Va – referat dotyczący początków państwa polskiego
klasaVIc – referat dotyczący panowania Stanisława Poniatowskiego
klasa VII B i VII A – referat dotyczący przyczyn i skutków I wojny światowej
klasa VIII A – referat dotyczący wybitnych Polaków XX wieku

Plastyka -p. B.Tobojka klasy Va VB VC Vd -ozdoby wielkanocne , technika dowolna

Klasa 6A dz.

–język angielski: nauczyć się form czasowników
nieregularnych (wszystkich) ze strony 123 w podręczniku

Klasa 6A chł.

–język angielski: nauczyć się form czasowników
nieregularnych (wszystkich) ze strony 123 w podręczniku, strona 52 w
ćwiczeniach

Klasa 7A chł.

– język angielski: strony 67 i 73  w ćwiczeniach, zadanie 3 str. 71 w
podręczniku, nauczyć się słownictwa z zad.4 strona 71 w podręczniku

Klasa 7A dz.

 – język angielski: nauczyć się słówek z działu 6 ( słowniczek lekcja 6.1 na stronie 77 w podręczniku); strony 66 i 73 w ćwiczeniach

Klasa VII A -MATEMATYKA Rozwiązać wszystkie zadania z podręcznika str. 232 i
233 oraz czy już umiem I, II, III
str. 234

Klasa 8B dz.

– język angielski: nauczyć się słownictwa z działu 9 Nauka i
technika (podręcznik str. 76); test ósmoklasisty w ćwiczeniach strona 106-109;
podręcznik strona 81 (funkcje); zadania 1,2,3 strona 92 ćwiczenia; ćwiczenia
strona 161

dla chętnych: praca z tekstem: zad.1 strona 96 ćwiczenia

Klasa 8B chł.

– język angielski: nauczyć się słownictwa z działu 9 Nauka i
technika (podręcznik str. 76); test ósmoklasisty w ćwiczeniach strona 106-109;
podręcznik strona 81 (funkcje); ćwiczenia strona 161

dla chętnych: praca z tekstem: zad.1 strona 96 ćwiczenia.

JĘZYK  NIEMIECKI  KLASY  VII – VIII p. M. Rzodkiewicz

Klasa
VII a

– wykonać wszystkie ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń
str. 32-35,

– wykonać zad. 1
str. 50
z podręcznika w zeszycie przedmiotowym,

– utrwalać słownictwo ze str. 53 oraz czasowniki ze str. 52
( podręcznik),


uzupełnić indywidualne braki w zeszycie ćwiczeń do str.35,

Klasa
VII b


utrwalać
wiadomości i umiejętności z działu nr 4 według
zagadnień w zeszycie przedmiotowym z lekcji powtórzeniowej,

– przyswoić słownictwo : przedmioty codziennego
użytku, kolory oraz dni tygodnia, podręcznik str. 65

– wykonać ćwiczenia nr 4, 5 / 57 (podręcznik) oraz nr 2,3,4,5
/ 36-37
(zeszyt ćwiczeń)

 – uzupełnić indywidualne braki w zeszycie
ćwiczeń do str.37,

Klasa
VIII a

– wykonać wszystkie ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń na
str. 30-33,

– przyswoić słownictwo str. 55 (podręcznik),

– przetłumaczyć w zeszycie przedmiotowym tekst z zad. 2a/ 50 (podręcznik) ,


uzupełnić indywidualne braki w zeszycie ćwiczeń do str.33,

Klasa
VIII b

– wykonać wszystkie ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń na
str. 30-33,

– przyswoić słownictwo str. 55 (podręcznik),

– przetłumaczyć w zeszycie przedmiotowym tekst z zad. 2a/ 50 (podręcznik) ,


uzupełnić indywidualne braki w zeszycie ćwiczeń do str.33,

*Osoby realizujące projekt „Meine Stadt in der Welt bekannt” proszę o wykonanie materiałów i przesłanie na adres email nauczyciela j. niemieckiego!

Bajorek Teresa
MATEMATYKA
KLASA 6A i 6B
Proszę skorzystać ze strony: pl.khanacademy.org/math
Temat prezentowanej lekcji to:
Wprowadzenie do równań i nierówności: https://pl.khanacademy.org/math/cc-sixth-grademath/cc-6th-equations-and-inequalities
Po wysłuchaniu i wykonaniu proponowanych ćwiczeń należy rozwiązać zadania z zeszytu ćwiczeń (od strony 98 do strony 108).
KLASA 7B
Proszę skorzystać ze strony pl.khanacademy.org/math
Temat prezentowanej lekcji to:
Wyrażenie algebraiczne, równania i nierówności:
https://pl.khanacademy.org/math/cc-seventh-grade-math/cc-7th-variables-expressions
Po wysłuchaniu i wykonaniu proponowanych ćwiczeń należy rozwiązać zadania z zeszytu ćwiczeń (od strony 84 do strony 93).
Ciekawe i bardzo pomocne przy samodzielnej nauce matematyki okażą się również:
www.Matemaks.pl
https://epodreczniki.pl/
http://matematykainnegowymiaru.pl/
http://www.math.edu.pl/
http://www.e-zadania.pl/
CHEMIA
KLASA 7A i 7B
Przypominam, że utworzenie i korzystanie z konta na portalu e.podręczniki.pl jest bezpłatne.
Proszę obejrzeć lekcje, do których zamieszczam link i wykonać zaproponowane tam ćwiczenia:
https://epodreczniki.pl/a/powietrze—sklad-i-wlasciwosci/DqLDHkgp1
W podręczniku te tematy znajdziecie na stronach: 124 -150.
7A wykona zadania z zeszytu ćwiczeń z tematów: Tlen oraz Tlenki węgla.
7B wykona w zeszycie przedmiotowym zadanie 2 ze strony 129 i zadanie 1 ze strony 134 w podręczniku.
KLASA 8A i 8B
Przypominam, że utworzenie i korzystanie z konta na portalu e.podręczniki.pl jest bezpłatne.
Proszę obejrzeć lekcje, do których zamieszczam link i wykonać zaproponowane tam ćwiczenia:
https://epodreczniki.pl/a/alkohole-wielowodorotlenowe/DNcNC1dOf
W podręczniku te tematy znajdziecie na stronach: 155 -162.
Po wysłuchaniu i wykonaniu proponowanych ćwiczeń należy rozwiązać zadania z zeszytu ćwiczeń z tematów: Glicerol – alkohol polihydroksylowy oraz Metyloamina – związek pochodzący od amoniaku i metanu.