DYREKTOR SZKOŁY

mgr inż. Dariusz ŁOSIEWSKI


ZASTĘPCY DYREKTORA:

mgr Barbara TOBOJKA

mgr Joanna GLEBA