SZKOŁA PODSTAWOWA nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Kolnie, ul. Szkolna 8, 18-500 KOLNO, tel: (86) 278 23 36

DYREKTOR SZKOŁY

mgr inż. Dariusz ŁOSIEWSKI


ZASTĘPCY DYREKTORA:

mgr Barbara TOBOJKA

mgr Joanna GLEBA

Close Menu