SZKOŁA PODSTAWOWA nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Kolnie, ul. Szkolna 8, 18-500 KOLNO, tel: (86) 278 23 36
Dzień Pluszowego Misia 2015

Dzień Pluszowego Misia 2015

Dnia 25 listopada 2015 roku obchodziliśmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia pod hasłem:

Dzieci lubią misie, misie lubią dzieci!

W tym dniu przypomnieliśmy sobie historię związaną z powstaniem i obchodami tego święta. Poszczególne roczniki uczniów – zgodnie ze swoim wiekiem i zain-teresowaniami miały do wyboru określone zadania.

Przedszkolaki w ramach swoich zajęć realizowały swój całodzienny program.

Uczniowie klas I – III opowiadali o swoich pluszowych misiach, wykonywali prace plastyczne „Mój ulubiony miś”. Na zajęciach poruszono też tematykę ko-nieczności poszanowania zabawek. Wykorzystano tu jako wprowadzenie w te-mat wiersz Cz. Janczarskiego p.t. „Naprawiamy misia”.

Klasy IV – VI opowiadały o swoich ulubionych misiach z dzieciństwa, pisały krótkie teksty, wiersze związane z tematem święta, wykonały plakaty tematycz-nie związane z obchodami Dnia Pluszowego Misia w naszej szkole. Miały też możliwość czytać młodszym kolegom fragmenty książki A.A. Milne’a „Kubuś Puchatek|”.

W tym dniu uczniowie do szkoły przynieśli też swoje ulubione, pluszowe misie. Na zakończenie dnia na sali gimnastycznej odbyły się „Tańce wesołych misiów”. Była to swobodna ekspresja do muzyki z wykorzystaniem przyniesionych zaba-wek. Młodsi uczniowie tańczyli z pluszakami do słów piosenek: „Jadą, jadą misie …”, „Dwa malutkie misie”, „Misie szare obydwa”, „Pluszowy miś” Natalii Ku-kulskiej, starszym uczniom bardziej do gustu przypadła piosenka „Biały miś” śpiewana prze Janusza Laskowskiego. Dzień Pluszowego Misia zakończyła za-bawa dyskotekowa. Czas tak szybko upływa, że kiedy minie kolejny rok znów przypomnimy sobie o święcie, jakie mają w międzynarodowym kalendarzu nasze pluszowe misie …

D. Nikonowicz

dzien misiaZdjęcia 2015 rok 219 Zdj¦Öcia 2015 rok 209 Zdj¦Öcia 2015 rok 219 Zdj¦Öcia 2015 rok 218 Zdj¦Öcia 2015 rok 217 Zdj¦Öcia 2015 rok 213

Close Menu