EUROPEJSKI PROJEKT W DWÓJCE

Europejski Projekt z języka niemieckiego.

„Meine Stadt in der Welt bekannt” – „Moje miasto w
świecie znane”

Projekt polega na tym, że uczniowie za pomocą
narzędzi TIK prezentują na platformie e-Twinning zabytki, ciekawe postacie oraz
atrakcje turystyczne swojego miasta oraz swoją szkołę.

Das Projekt besteht darin,
dass Schüler mit Hilfe von modernen Technologien auf E-Twinning
Sehenswürdigkeiten, interessante Menschen und touristische Attraktionen ihrer
Städte präsentieren.

Realizujący
projekt:

* Zuzanna Kłys

* Anna
Filipkowska

* Kamila
Charubin

* Aleksandra
Wojsław

* Marta
Bikowska

* Wiktoria
Czerwińska

* Milena
Filipkowska

* Martyna
Maria Mleczek

* Patrycja
Prusinowska

* Julia Durka

Opiekun: Małgorzata
Rzodkiewicz

ZAPRASZAMY DO LEKTURY!

https://twinspace.etwinning.net/93742/home