„Gramy w ręczną”

„Gramy w ręczną”

Od 1 października 2020 r. kolejny już raz, w naszej szkole ruszył program propagujący piłkę ręczną, który umożliwia zorganizowanie ogólnorozwojowych zajęć sportowych z elementami piłki ręcznej.

 Zajęcia finansowane są przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce oraz przez Ministerstwo Sportu.

Każda włączona do programu szkoła otrzyma sprzęt sportowy (koszulki dla dzieci oraz piłki), a nauczyciele otrzymają materiały edukacyjne.

 W zajęciach (2 godz. tygodniowo, w okresie październik  – grudzień), prowadzonych przez Panią Agnieszkę Serowik, uczestniczyć będą uczniowie z kl. III.

Ideą Programu “Gramy w Ręczna” jest:

  • Integracja rodzinna i społeczna – zagospodarowanie czasu wolnego uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli wychowania fizycznego;
  • Pożądane nawyki żywieniowe – kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych;
  • Aktywność – zwiększenie liczby dzieci aktywnie spędzających czas wolny;
  • Sprawność fizyczna – rozwój sportowy dzieci;
  • Promocja dyscypliny – zwiększenie zainteresowania sportem ze szczególnym uwzględnieniem piłki ręcznej; wyłonienie grupy dzieci szczególnie uzdolnionych („zRęczny Reprezentant Polski w piłce ręcznej”).