SZKOŁA PODSTAWOWA nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Kolnie, ul. Szkolna 8, 18-500 KOLNO, tel: (86) 278 23 36

I Dzień Wiosny 2O MARCA 2015

Po raz kolejny, wraz z nadejściem  wiosny, w Szkole Podstawowej nr 2               w Kolnie zorganizowano obchody „Pierwszego Dnia Wiosny”. W imprezie wzięli udział wszyscy uczniowie szkoły. Uczniowie klas 0 – III   wzięli udział w przedstawieniu teatralnym krakowskiego Teatru Maska pod nazwą „Wielka ucieczka”, natomiast uczniowie klas IV – VI uczestniczyli w występie iluzjonisty w Domu Kultury, który w tym roku  dla starszych dzieci kolneńskich szkół podstawowych  zorganizował imprezę pod nazwą „Wagary z KoK i S – em”.

Po występie i przedstawieniu w dalszej części dnia wszyscy uczniowie pod kierunkiem wychowawcy wykonywali pracę plastyczną pod hasłem                  „Plakat na Reklamę Wiosny!”. Każda klasa wykonała jedną pracę plastyczną, która została poddana ocenie.

 

Do oceny prac powołana została komisja konkursowa, która nie miała łatwego zadania. Po burzliwej naradzie wyłoniono zwycięzców konkursu plastycznego.

W konkursie plastycznym „Plakat na Reklamę Wiosny” wyniki przestawiały się następująco:

W kategorii klas I – III                            W kategorii klas V- VI

I miejsce klasa  IA                                     I miejsce klasa VB

II miejsce klasa   IIIB                                II miejsce klasa IVB

III miejsce klasa IIA                                  III miejsce klasa VA

Wyróżnienie klasa IC                                 Wyróżnienie klasa IVA

Wyróżnienie klasa IIIA                              Wyróżnienie klasa VIB

Plakaty zostały zaprezentowane na korytarzu szkolnym, aby wszyscy uczestnicy imprezy mogli obejrzeć oraz ocenić wykonane przez uczniów prace.

 

Przywitanie Pierwszego Dnia Wiosny w Szkole Podstawowej nr2 w Kolnie był udanym i wyjątkowym dniem. Występ iluzjonisty zainspirował dzieci do próbowania  prostych sztuczek i trików we własnym wykonaniu. To zawsze lepszy wybór niż  nuda, komputer, czy używki.

                                                                       

                                                                                      

                                                                                       Małgorzata Szczepkowska

Close Menu