SZKOŁA PODSTAWOWA nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Kolnie, ul. Szkolna 8, 18-500 KOLNO, tel: (86) 278 23 36

Misja Szkoły

MISJA SZKOŁY


SZKOŁA RÓWNYCH SZANS


Każdy ma równe szanse w rozwoju intelektualnym, duchowym, fizycznym.
Szkoła zapewnia wszechstronny i bezpieczny rozwój.

Dziecko małe, mniej go jest,
trzeba się pochylić, zniżyć ku niemu
Janusz Korczak

Co nas wyróżnia?

1. Dobrze przygotowana kadra systematycznie wzbogacająca swoje kompetencje.
2. Pedagog w szkole.
3. Pracownia komputerowa dobrze wyposażona i odpowiednio wykorzystana.
4. Dobra współpraca ze środowiskiem lokalnym.
5. Tradycja szkoły [ukształtowane]. Dobrze przebiegająca praca wokół patrona szkoły. Szczególnie cenimy współpracę z Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej.
6. Wyremontowany, dobrze przystosowany do zadań budynek, który jest ciągle wzbogacany w sprzęt i pomoce naukowe.
7. Dobrze opracowane dokumenty szkoły ułatwiające zarządzanie.
8. Dobrze wyposażona biblioteka.
9. Pielęgniarka szkolna i odpowiednia opieka medyczna w szkole.
10. Świetlica z dożywianiem.
11. Sala gimnastyczna z zapleczem sportowym.
12. Osiągnięcia w konkursach przedmiotowych oraz wysokie wyniki ze sprawdzianów zewnętrznych.

Close Menu