SZKOŁA PODSTAWOWA nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Kolnie, ul. Szkolna 8, 18-500 KOLNO, tel: (86) 278 23 36

„MISTRZ ORTOGRAFII” 2015 W KOLNEŃSKIEJ „DWÓJCE”

16 października 2015 roku w SP nr 2 odbył się coroczny konkurs ortograficzny o tytuł Szkolnego Mistrza Ortografii. Wzięli w nim udział uczniowie klas IV-VI wyłonieni podczas wewnątrzklasowych eliminacji. Każdą klasę reprezentowało troje uczniów, łącznie do konkursu przystąpiło 18 osób.

Zadaniem uczniów ,ubiegających się o ten prestiżowy tytuł Mistrza Ortografii, było napisanie dyktanda konkursowego zatytułowanego „Mądry uczeń po szkodzie”. Przy ocenie prac uczniowskich obowiązywał regulamin spójny z zasadami Powiatowego Konkursu Ortograficznego organizowanego przez panią Marię Czyż ze Szkoły Podstawowej w Lemanie, która od 13 już lat organizuje powiatowy etap tegoż konkursu.
Szkolnym Mistrzem Ortografii a raczej Mistrzynią została Aleksandra Sekścińska z klasy VI A, która uzyskała najlepszy wynik z dyktanda. Tuż za nią, z jednopunktową różnicą, uplasowała się Wiktoria Nowak również z klasy VI A. Trzecią laureatką szkolnych eliminacji została Justyna Podchul z klasy VI B.
Tydzień później – 22 października cała trójka „Dwójkowych Mistrzyń” miała okazję „zmierzyć się na słowa” w trakcie XIII Powiatowego Konkursu „Mistrz Ortografii” organizowanego w SP w Lemanie. Dwie nasze reprezentantki uzyskały identyczny wynik punktowy (-15 pkt) uzyskując tym samym II wyróżnienie (5 miejsce) w powiatowych eliminacjach, w których wzięło udział aż 66 uczniów z całego powiatu kolneńskiego. Obie uczennice: Justyna Podchul i Aleksandra Sekścińska zostały uhonorowane pamiątkowym dyplomem oraz nagrodą książkową (słownik). Tytuł „Powiatowego Mistrza Ortografii 2015” z wynikiem (-8 pkt) wywalczyła reprezentantka SP w Turośli. Wyróżnionym uczennicom serdecznie gratuluję i zapraszam wszystkich uczniów do ortograficznych zmagań już za rok!

Szkolny koordynator konkursu
Katarzyna Bikowska

Close Menu