Nauczanie zdalne w szkole

Zgodnie z Rozporządzeniem
MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz.
493), które wchodzi w życie  z dniem 25
marca 2020 r. w przechodzimy na organizację zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem
zdalnego nauczania.

Drodzy
Uczniowie,

od 25 marca 2020 roku będziecie
uczestniczyli w zajęciach i lekcjach prowadzonych za pomocą Internetu. Będą to
już zajęcia realizujące nowe treści
podstawy programowej. W najbliższym czasie otrzymacie materiały do opracowania
w domu, które będą wysyłane przez wychowawców drogą elektroniczną. Prosimy,
abyście codziennie śledzili informacje polecone przez nauczycieli
poszczególnych przedmiotów. Jeżeli macie problemy, możecie zwrócić się o pomoc
do swoich nauczycieli.

Szanowni
Rodzice
,

w tym trudnym dla
wszystkich okresie zwracamy się do Państwa o wspieranie swoich dzieci w procesie
edukacji, stały kontakt on-line z nauczycielami oraz zapewnienie swoim dzieciom
 dostępu do sprzętu komputerowego.

Szanowni
Nauczyciele,

wspierajmy się
wzajemnie. Sytuacja jest dla nas wszystkich nowa i trudna. Formy kontaktu z
uczniami, instrukcje, polecenia, zadania do lekcji, karty pracy przygotowujemy
i udostępniamy uczniom wybranymi wcześniej drogami komunikacji.

Dariusz Łosiewski

dyrektor szkoły