Wychowanie przedszkolne:

Milena Cieloszczyk
Katarzyna Kałudzińska
Natalia Krejszeff
Magdalena Kulczewska – Perzan
Marta Pisiak
Monika Sekścińska


Edukacja wczesnoszkolna:

Joanna Gleba
Małgorzata Jerzyło
Marzena Jezusek
Bożena Kowalewska
Bogusława Pikulińska
Anna Przestrzelska
Anna Przytuła
Anna Sarnacka
Emilia Stachelek
Małgorzata Tyszka


Świetlica:

Danuta Nikonowicz
Dorota Stanisławska


Pedagog Szkolny:

Małgorzata Szczepkowska


Biblioteka:

Barbara Kordas


Język polski:

Katarzyna Dorota Bikowska
Danuta Góralczyk
Lucyna Olszewska
Mariola Sokołowska


Nauczyciele wspomagający:

Aneta Bazydło
Izabela Florczyk
Anna Przestrzelska
Magdalena Wietecha


Język angielski:

Grażyna Adamska
Justyna Kindeusz
Alicja Polkowska


Historia:

Agnieszka Bednarczyk
Lucyna Gromadzka
Jacek Rainko


Religia:

Lucyna Gromadzka
Magdalena Sekścińska


Matematyka:

Katarzyna Nocuń
Beata Patalan


Przyroda:

Dariusz Łosiewski
Barbara Tobojka


Informatyka:

Anna Kłys


Plastyka:

Agnieszka Florczykowska


Muzyka:

Beata Skrodzka


Technika:

Agnieszka Florczykowska
Jan Kościuk


Wychowanie fizyczne:

Grzegorz Kleczyński
Agnieszka Serowik
Andrzej Waszkiewicz
Jacek Wietecha


Logopeda:

Justyna Targońska


Chemia:

Teresa Bajorek


Geografia:

Barbara Kaczyńska


Fizyka:

Jan Kościuk


Biologia:

Lila Charubin