SZKOŁA PODSTAWOWA nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Kolnie, ul. Szkolna 8, 18-500 KOLNO, tel: (86) 278 23 36

Opiekę Medyczną w naszej Szkole sprawuje pani doktor Danuta Grala.
Codziennie w gabinecie lekarskim pracuje pani pielęgniarka Katarzyna Książniak.

Close Menu