Misja Szkoły

MISJA SZKOŁY SZKOŁA RÓWNYCH SZANSKażdy ma równe szanse w rozwoju intelektualnym, duchowym, fizycznym.Szkoła zapewnia wszechstronny i bezpieczny rozwój.Dziecko małe, mniej go jest,trzeba się pochylić, zniżyć ku niemuJanusz KorczakCo nas wyróżnia?1.…

Możliwość komentowania Misja Szkoły została wyłączona

Priorytety

PRIORYTETY1. Przygotowywanie uczniów do egzaminów zewnętrznych.2. Stworzenie warunków do indywidualnego rozwoju ucznia.3. Profilaktyka uzależnień.4. Współpraca szkoły z rodzicami i środowiskiem lokalnym na różnych płaszczyznach działania. PRIORYTETY PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR…

Możliwość komentowania Priorytety została wyłączona

Oddziaływania wychowawcze i opieka nad uczniami

ODDZIAŁYWANIA WYCHOWAWCZE I OPIEKA NAD UCZNIAMI 1. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ.- Uświadomienie szkodliwego wpływu używek na organizm człowieka.- Promowanie zdrowego stylu życia.- Stała kontrola nad uczniami trudnymi oraz niską frekwencją na zajęciach.2.…

Możliwość komentowania Oddziaływania wychowawcze i opieka nad uczniami została wyłączona

Główne obszary działań Szkoły

GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁAŃ SZKOŁY KSZTAŁCENIE1. PRZYGOTOWANIE UCZNIÓW DO EGZAMINU NA KONIEC SZKOŁY PODSTAWOWEJ.- Zapoznanie uczniów z wymaganiami oraz zasadami przeprowadzania egzaminów.- Kontrola osiągnięć uczniów i wskazywanie sposobów eliminowania braków w…

Możliwość komentowania Główne obszary działań Szkoły została wyłączona

Wizja naszej Szkoły

WIZJA NASZEJ SZKOŁY 1. Zapewniająca wysoki poziom nauczania.2. Bezpieczna szkoła.3. Zapewniająca wysoki poziom kultury osobistej uczniów.4. Czysta szkoła.5. Zapewniająca naukę języków obcych.6. Zapewniająca rozwijanie zainteresowań uczniów na zajęciach pozalekcyjnych.7. Umożliwiająca…

Możliwość komentowania Wizja naszej Szkoły została wyłączona

W roku szkolnym 2013/2014 "Uczennicą roku" została Weronika Iwuć.  

Możliwość komentowania została wyłączona

Wycieczka do Łomży

Dnia 18. 06. 2014 r.  dzieci z klasy 0 b wraz z nauczycielami pojechały na wycieczkę do Łomży. Program był bardzo interesujący. Zwiedziły Muzeum Diecezjalne, gdzie obejrzały wspaniałe eksponaty rzeźb,…

Możliwość komentowania Wycieczka do Łomży została wyłączona