Projekt „Aktywny przedszkolak.”

W Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Kolnie od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. jest realizowany projekt „Aktywny Przedszkolak”. Uczestniczy w nim 64 dzieci w wieku 5-6 lat. W ramach projektu realizowane są zajęcia: matematyczno- techniczne, informatyczne i z języka angielskiego. Celem projektu jest wzrost dostępności, różnorodności i jakości oferty edukacyjnej w SP nr 2 w Kolnie z oddziałem przedszkolnym poprzez wprowadzenie dla 5-6 latków dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe.