Święto 3 Maja

Święto 3 Maja

W środę w dniu 27 kwietnia 2016 roku na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kolnie miał miejsce uroczysty apel poświęcony 225. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, którego hasłem przewodnim było: „Wolność, Naród, Ojczyzna”. Program uroczystości został przygotowany przez uczniów klas 4-6 pod opieką Pani Lucyny Olszewskiej i Pani Anny Przestrzelskiej; chórek szkolny przygotowała do akademii Pani Agnieszka Florczykowska, zaś za dekoracje odpowiadały Pani Anna Sarnacka oraz Pani Dorota Stanisławska. Uczniowie w ten dzień nie tylko zaprezentowali przepięknie wiersze i pieśni patriotyczne, ale także wnieśli dużo serca i zaangażowania.

Przed rozpoczęciem występu przywitali wszystkich zgromadzonych widzów uczniowie klasy V: Dominika Święszkowska i Jakub Sikorski. Na początku uroczystości nastąpiło wprowadzenie pocztu sztandarowego szkoły i odśpiewanie hymnu państwowego.  225 lat temu posłowie wybrani przez obywateli Rzeczypospolitej przyjęli pierwszą europejską konstytucję. Tło historyczne wydarzeń z 3 Maja 1791r. przedstawili uczniowie z kl. VB. Podkreślili znaczenie tego wydarzenia w historii naszej Ojczyzny.  Występ został wzbogacony scenką teatralną pt.” W warsztacie szewskim”. Publiczność ze wzruszeniem i z dużym zainteresowaniem wysłuchała także  utwory muzyczne, wykonane przez chórek szkolny: „Pamięć w nas”, „Witaj, majowa jutrzenko”, „Rota” . Po zakończeniu występu głos zabrał Pan Dyrektor, który podziękował uczestnikom apelu za tak piękne i solidne przygotowanie.

Apel z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja jest wpisany w coroczny kalendarz uroczystości naszej Szkoły, dlatego też jest wspaniałą możliwością, by uzmysłowić wszystkim , jak ważną rolę i znaczenie mają słowa: Ojczyzna i Patriotyzm. Ten dzień przybliża nam fakty z historii Polski, często zapomniane i nie do końca rozumiane przez dzieci i młodzież.

Red. p. L. Olszewska

20160427_100207 20160427_100211 20160427_101129 20160427_101132 20160427_101137