Szanowni Rodzice!

 • Zachęcajcie dzieci do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli macie dzieci w wieku do 8 lat, przysługuje Wam zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie internetowej ZUS;
 • przekażcie osobom, które będą opiekować się Waszymi dziećmi, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegajcie w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywacie;
 • śledźcie na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Drodzy
Uczniowie,

 • pamiętajcie
  o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikajcie miejsc, gdzie są duże skupiska
  ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w
  funkcjonowaniu Waszej szkoły nie oznacza dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie
  wykorzystajcie czas zawieszenia zajęć w Waszej szkole. Przeczytajcie polecone
  lektury, uzupełnijcie swoje wiadomości. Skorzystajcie przy tym z darmowej
  platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Waszych
  nauczycieli;
 • przestrzegajcie
  w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywacie.

Platforma epodreczniki.pl i materiały do
samodzielnej nauki

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl zostałyudostępnione e-materiały do
wykorzystania przez nauczycieli i do samodzielnej nauki przez uczniów.
Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną
podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Podstawa prawna

Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/410