Szkolenie nauczycieli z zakresu kompetencji cyfrowych w kontekście prowadzenia zajęć z robotyki i programowania.

Szkolenie nauczycieli z zakresu prowadzenia zajęć z robotyki i programowania w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”

Dokumenty do pobrania: