Tabliczkowy zawrót głowy czyli turniej matematyczny w kolneńskiej dwójce.

Tabliczkowy zawrót głowy czyli turniej matematyczny w kolneńskiej dwójce.

Pierwszy piątek października upłynął w naszej szkole pod znakiem matematycznych obliczeń – 2 października obchodziliśmy bowiem w SP 2 Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Akcja ŚDTM poprzedzona była całotygodniowym powtarzaniem tabliczki mnożenia, zdobieniem szkoły plakatami zrobionymi przez uczniów oraz gazetkami ściennymi, których celem było przypomnienie i utrwalenie tabliczki mnożenia. W związku z tym wydarzeniem do akcji powołane zostały specjalne patrole szkolne, które w czasie przerw sprawdzały „tabliczkową wiedzę” podczas matematycznych mini-egzaminów. Każdy, kto zdał tabliczkowy egzamin, otrzymał przygotowaną na tę okoliczność odznakę Eksperta Tabliczki Mnożenia.