SZKOŁA PODSTAWOWA nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Kolnie, ul. Szkolna 8, 18-500 KOLNO, tel: (86) 278 23 36

Wizja naszej Szkoły

WIZJA NASZEJ SZKOŁY


1. Zapewniająca wysoki poziom nauczania.
2. Bezpieczna szkoła.
3. Zapewniająca wysoki poziom kultury osobistej uczniów.
4. Czysta szkoła.
5. Zapewniająca naukę języków obcych.
6. Zapewniająca rozwijanie zainteresowań uczniów na zajęciach pozalekcyjnych.
7. Umożliwiająca prowadzenie zajęć wychowania fizycznego w dobrze wyposażonej sali gimnastycznej.

Close Menu