SZKOŁA PODSTAWOWA nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Kolnie, ul. Szkolna 8, 18-500 KOLNO, tel: (86) 278 23 36

ZADANIA DO WYKONANIA W DOMU NA CZAS ODWOŁANYCH ZAJĘĆ W SZKOLE DLA KLAS II I III.

Klasy I A, B, C.

Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20.

Przepisywanie tekstu drukowanego na pisany.

Strony www polecane do nauki matzoo.pl, pisupisu.pl – klasa 1

Klasy IJ – p. B. Pikulińska, B. Kowalewska, M. Tyszka

 Lektura – Grzegorz Kasdepke  „Detektyw Pozytywka” 
- Czytanie lektury "Karolcia" M. Kruger.
- Czytanie ze zrozumieniem dostępnych tekstów.
- Utrwalenie poznanych zasad ortograficznych.
- Wyszukiwanie w tekście poznanych części mowy.
- Określanie czasów w czasownikach i rodzajów w rzeczownikach.
- Rozwijanie i rozpoznawanie rodzajów zdań.
- Doświadczenie- hodowanie kryształków soli- obserwacja, zapisywanie wyników.
- Narysowanie portretu Kasi- bohaterki lektury.
- Zilustrowanie jednej zagadki-
kl. II C - Tabliczka mnożenia. - Dodawanie i podejmowanie liczb z przekroczeniem progu dziesiątkowego z rozpisywaniem.
- Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych
- pisanie działań i odpowiedzi.
- Utrwalenie obliczeń zegarowych i kalendarzowych.

Klasy III

Lektura „Doktor Dolittle i jego zwierzęta” Hugh Lofting .

Matematyka

– Osoby, które nie zaliczyły tabliczki mnożenia pracują nad
jej opanowaniem.

– Mnożenie i dzielenie w zakresie 100 i 1000 różnymi
sposobami.

– Obliczanie obwodów figur geometrycznych.

 Edukacja  polonistyczna:

– Powtórzenie poznanych części mowy.

Close Menu