Opiekę Medyczną w naszej Szkole sprawuje pani doktor Danuta Grala.
Codziennie w gabinecie lekarskim pracuje pani pielęgniarka Katarzyna Książniak.