• Rada Pedagogiczna

  •                               

                                         RADA PEDAGOGICZNA w roku szkolnym 2021/2022

                                                                   

                                                                   DYREKCJA 

                                             mgr inż. DARIUSZ ŁOSIEWSKI - dyrektor SP2

                                             mgr BARBARA TOBOJKA - zastępca dyrektora


            

   Wychowanie przedszkolne:

   Iwona Bazydło  

   Milena Cieloszczyk
   Katarzyna Jurczykowska

   Joanna Sielawa


   Monika Sekścińska

   Magdalena Trzonkowska    Edukacja wczesnoszkolna:

   Joanna Gleba
   Małgorzata Jerzyło
   Marzena Jezusek
   Bożena Kowalewska
   Bogusława Pikulińska
   Natalia Krejszeff

    Magdalena Kulczewska-Perzan 

   Anna Sarnacka

   Małgorzata Tyszka   Świetlica:

   Dorota Stanisławska

   Izabela Szymanowska 

   Barbara Tobojka


   Pedagog Szkolny: 

   Małgorzata Krajewska 


   Psycholog:

   Justyna Śniadach 


   Pielęgniarka szkolna:

   Katarzyna Książniak


   Biblioteka:

   Barbara Kordas

   Lucyna Gromadzka

   Jacek Rainko


   Język polski:

   Katarzyna Dorota Bikowska
   Danuta Góralczyk
   Lucyna Olszewska
   Mariola Sokołowska


   Nauczyciele wspomagający:

   Aneta Bazydło
   Anna Przestrzelska
   Magdalena Wietecha

   Danuta Góralczyk

   Adam Kordas


   Języki obce:

   Grażyna Adamska
   Justyna Kindeusz
   Alicja Polkowska

   Małgorzata Rzodkiewicz 


   Historia:

   Agnieszka Bednarczyk
   Lucyna Gromadzka
   Jacek Rainko


   Religia:

   Lucyna Gromadzka
   Magdalena Sekścińska


   Matematyka:

   Katarzyna Nocuń
   Elżbieta Parda


   Przyroda:

   Dariusz Łosiewski
   Barbara Tobojka 

   Małgorzata Krajewska


   Informatyka:

   Anna Kłys


   Plastyka:

   Agnieszka Florczykowska


   Muzyka:

   Beata Skrodzka


   Technika:

   Agnieszka Florczykowska


   Wychowanie fizyczne:

   Grzegorz Kleczyński
   Agnieszka Serowik
   Andrzej Waszkiewicz
   Jacek Wietecha


   Logopeda:

   Justyna Targońska


   Chemia:

   Teresa Bajorek


   Geografia:

   Barbara Kaczyńska


   Fizyka:

   Jan Kościuk


   Biologia:

   Lila Charubin                               NAUCZYCIELE  POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁÓW 


   WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

   Oddziały 5-latkow:

   5 A - Joanna Sielawa

   5 B - Magdalena Trzonkowska

   5 C - Iwona Bazydło 


   ZERÓWKI:

   0 A- Katarzyna Jurczykowska

   0 B- Monika Sekścińska

   0 C- Milena Cieloszczyk


   KLASY I-III

   Klasa I A- Małgorzata Tyszka

   Klasa I B- Bożena Kowalewska

   Klasa I C- Bogusława Pikulińska 


   Klasa II A- Joanna Gleba

   Klasa II B- Małgorzata Jerzyło

   Klasa II C- Marzena Jezusek


   Klasa III A- Natalia Krejszeff 

   Klasa III B - Anna Sarnacka

   Klasa III C-Magdalena Kulczewska-Perzan 


   KLASY IV

   Klasa IV A- Anna Kłys

   Klasa IV B - Agnieszka Florczykowska

   Klasa IV C- Alicja Polkowska


   KLASY V

   Klasa VA- Barbara Kaczyńska

   Klasa V B- Mariola Sokołowska 

   Klasa V C - Katarzyna Nocuń


   KLASY VI

   Klasa VI A- Lucyna Gromadzka 


   KLASY VII

   Klasa VII A- Agnieszka Bednarczyk 

   Klasa VII B - Jacek Rainko

   Klasa VII C- Elżbieta Parda

   Klasa VII D- Justyna Kindeusz


   KLASY VIII

   Klasa VIII A-Danuta Góralczyk 

   Klasa VIII B-Małgorzata Rzodkiewicz

   Klasa VIII C- Beata Skrodzka