• Rada Pedagogiczna

  •                               

                                         RADA PEDAGOGICZNA w roku szkolnym 2021/2022

                                                                   

                                                                   DYREKCJA 

                                             mgr inż. DARIUSZ ŁOSIEWSKI - dyrektor SP2

                                             mgr BARBARA TOBOJKA - zastępca dyrektora


            

   Wychowanie przedszkolne: 

   Milena Cieloszczyk

   Katarzyna Jurczykowska

   Barbara Pupek

   Monika Sekścińska

       Edukacja wczesnoszkolna:

   Joanna Gleba
   Małgorzata Jerzyło
   Marzena Jezusek
   Bożena Kowalewska
   Bogusława Pikulińska
   Natalia Krejszeff

   Anna Sarnacka

   Małgorzata Tyszka

   Emilia Stachelek   Świetlica:

   Dorota Stanisławska

   Iwona Bazydło

   Barbara Tobojka

   Jacek Wietecha


   Pedagog Szkolny: 

   Małgorzata Krajewska

   Alicja Jezusek

   Pielęgniarka szkolna:

   Katarzyna Książniak


   Biblioteka:

   Barbara Kordas

   Iwona Bazydło

   Lucyna Gromadzka

   Jacek Rainko


   Język polski:

   Katarzyna Dorota Bikowska
   Danuta Góralczyk
   Lucyna Olszewska
   Mariola Sokołowska


   Nauczyciele wspomagający:

   Aneta Bazydło
   Anna Przestrzelska
   Magdalena Wietecha

   Danuta Góralczyk

   Adam Kordas

   Grzegorz Kleczyński

   Izabela Szymanowska

   Małgorzata Rzodkiewicz

   Agnieszka Bednarczyk


   Języki obce:

   Grażyna Adamska
   Justyna Kindeusz
   Alicja Polkowska

   Magdalena Kulczewska- Perzan

   Małgorzata Rzodkiewicz 


   Historia:

   Agnieszka Bednarczyk
   Lucyna Gromadzka
   Jacek Rainko


   Religia:

   Lucyna Gromadzka
   Magdalena Sekścińska

   Justyna Targońska


   Matematyka:

   Katarzyna Nocuń
   Elżbieta Parda

   Natalia Pietruszka


   Przyroda:

   Lila Charubin


   Informatyka:

   Anna Kłys

   Agnieszka Serowik


   Plastyka:

   Agnieszka Florczykowska


   Muzyka:

   Beata Skrodzka


   Technika:

   Agnieszka Florczykowska


   Wychowanie fizyczne:

   Grzegorz Kleczyński
   Agnieszka Serowik
   Andrzej Waszkiewicz
   Jacek Wietecha


   Logopeda:

   Justyna Targońska


   Chemia:

   Natalia Pietruszka


   Geografia:

   Barbara Kaczyńska


   Fizyka:

   Jan Kościuk

   Jacek Wietecha


   Biologia:

   Lila Charubin                               NAUCZYCIELE  POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁÓW

   WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE 5-LATKI:

   0A- Barbara Pupek

   ZERÓWKI:

   0 A- Katarzyna Jurczykowska

   0 B- Monika Sekścińska

   0 C- Milena Cieloszczyk


   KLASY I-III

   Klasa I A- Anna Sarnacka

   Klasa I B- Natalia Krejszeff

   Klasa I C- Emilia Stachelek


   Klasa II A- Małgorzata Tyszka

   Klasa II B- Bożena Kowalewska

   Klasa II C- Bogusława Pikulińska


   Klasa III A-Joanna Gleba

   Klasa III B - Małgorzata Jerzyło

   Klasa III C- Marzena Jezusek


   KLASY IV

   Klasa IV A- Natalia Pietruszka

   Klasa IV B -  Lila Charubin

   Klasa IV C- Lucyna Olszewska


   KLASY V

   Klasa VA- Anna Kłys

   Klasa V B-  Agnieszka Florczykowska

   Klasa V C - Alicja Polkowska


   KLASY VI

   Klasa VI A- Barbara Kaczyńska

   Klasa VI B -Mariola Sokołowska

   Klasa VI C- Katarzyna Nocuń


   KLASY VII

   Klasa VII A- Lucyna Gromadzka


   KLASY VIII

   Klasa VIII A-Agnieszka Bednarczyk

   Klasa VIII B- Jacek Rainko

   Klasa VIII C- Elżbieta Parda

   Klasa VIII D- Justyna Kindeusz