• Rada Pedagogiczna

    •                               

                                           RADA PEDAGOGICZNA w roku szkolnym 2022/2023

                                                                     

                                                                     DYREKCJA 

                                               mgr inż. DARIUSZ ŁOSIEWSKI - dyrektor SP2

                                               mgr BARBARA TOBOJKA - zastępca dyrektora

      

              

     Wychowanie przedszkolne: 

     Milena Cieloszczyk

     Katarzyna Jurczykowska

     Barbara Pupek

     Monika Sekścińska

      

      


     Edukacja wczesnoszkolna:

     Joanna Gleba
     Małgorzata Jerzyło
     Marzena Jezusek
     Bożena Kowalewska
     Bogusława Pikulińska
     Natalia Krejszeff

     Anna Sarnacka

     Małgorzata Tyszka

     Emilia Stachelek

      


     Świetlica:

     Dorota Stanisławska

     Iwona Bazydło

     Barbara Tobojka

     Jacek Wietecha


     Pedagog Szkolny: 

     Małgorzata Krajewska

     Alicja Jezusek

     Pielęgniarka szkolna:

     Katarzyna Książniak

      

     Biblioteka:

     Barbara Kordas

     Iwona Bazydło

     Lucyna Gromadzka

     Jacek Rainko

      

     Język polski:

     Katarzyna Dorota Bikowska
     Danuta Góralczyk
     Lucyna Olszewska
     Mariola Sokołowska


     Nauczyciele wspomagający:

     Aneta Bazydło
     Anna Przestrzelska
     Magdalena Wietecha

     Danuta Góralczyk

     Adam Kordas

     Grzegorz Kleczyński

     Izabela Szymanowska

     Małgorzata Rzodkiewicz

     Agnieszka Bednarczyk


     Języki obce:

     Grażyna Adamska
     Justyna Kindeusz
     Alicja Polkowska

     Magdalena Kulczewska- Perzan

     Małgorzata Rzodkiewicz 


     Historia:

     Agnieszka Bednarczyk
     Lucyna Gromadzka
     Jacek Rainko


     Religia:

     Lucyna Gromadzka
     Magdalena Sekścińska

     Justyna Targońska


     Matematyka:

     Katarzyna Nocuń
     Elżbieta Parda

     Natalia Pietruszka


     Przyroda:

     Lila Charubin


     Informatyka:

     Anna Kłys

     Agnieszka Serowik


     Plastyka:

     Agnieszka Florczykowska


     Muzyka:

     Beata Skrodzka


     Technika:

     Agnieszka Florczykowska
      


     Wychowanie fizyczne:

     Grzegorz Kleczyński
     Agnieszka Serowik
     Andrzej Waszkiewicz
     Jacek Wietecha


     Logopeda:

     Justyna Targońska


     Chemia:

     Natalia Pietruszka


     Geografia:

     Barbara Kaczyńska


     Fizyka:

     Jan Kościuk

     Jacek Wietecha


     Biologia:

     Lila Charubin

      

      

                                 NAUCZYCIELE  POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁÓW

     WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE 5-LATKI:

     0A- Barbara Pupek

     ZERÓWKI:

     0 A- Katarzyna Jurczykowska

     0 B- Monika Sekścińska

     0 C- Milena Cieloszczyk

      

     KLASY I-III

     Klasa I A- Anna Sarnacka

     Klasa I B- Natalia Krejszeff

     Klasa I C- Emilia Stachelek

      

     Klasa II A- Małgorzata Tyszka

     Klasa II B- Bożena Kowalewska

     Klasa II C- Bogusława Pikulińska

      

     Klasa III A-Joanna Gleba

     Klasa III B - Małgorzata Jerzyło

     Klasa III C- Marzena Jezusek

      

     KLASY IV

     Klasa IV A- Natalia Pietruszka

     Klasa IV B -  Lila Charubin

     Klasa IV C- Lucyna Olszewska

      

     KLASY V

     Klasa VA- Anna Kłys

     Klasa V B-  Agnieszka Florczykowska

     Klasa V C - Alicja Polkowska

      

     KLASY VI

     Klasa VI A- Barbara Kaczyńska

     Klasa VI B -Mariola Sokołowska

     Klasa VI C- Katarzyna Nocuń

      

     KLASY VII

     Klasa VII A- Lucyna Gromadzka

      

     KLASY VIII

     Klasa VIII A-Agnieszka Bednarczyk

     Klasa VIII B- Jacek Rainko

     Klasa VIII C- Elżbieta Parda

     Klasa VIII D- Justyna Kindeusz