• Biblioteka

      • Biblioteka szkolna

       Biblioteka szkolna

       Bibliotekarz:  Barbara Kordas

       Bibliotekarz: Lucyna Gromadzka

       Bibliotekarz: Jacek Rainko

       Bibliotekarz: Iwona Bazydło

      • Biblioteka zaprasza!

       Biblioteka zaprasza!

       Zapraszamy codziennie do szkolnej biblioteki w godzinach 8-14! Nasz księgozbiór, liczący ponad 20 tysięcy książek, jest na bieżąco aktualizowany zgodnie z potrzebami Uczniów i Nauczycieli oraz z obowiązującym kanonem lektur szkolnych. Wkrótce w zasobach biblioteki pojawią się nowe pozycje książkowe! 

      • Ogłoszenia i biblioteczne aktualności

       Ogłoszenia i biblioteczne aktualności

       Konkurs Pięknego Czytania odbędzie się w poniedziałek 29 listopada  2021 roku.

       Regulamin konkursu

       "Mistrz pięknego czytania"

       Cele konkursu: popularyzacja książek i czytelnictwa; propagowanie kultury czytelniczej; popularyzacja znajdujących się w zbiorach biblioteki szkolnej książek dla dzieci; wdrażanie do staranności przekazu językowego; wyrabianie nawyku czytania jako formy spędzania wolnego czasu.

       Konkurs adresowany jest do uczniów wyłonionych w poszczególnych klasach 2-3

       Zasady:

       1. I etap konkursu przeprowadzony zostanie w każdej klasie. N-l podczas czytania wybranych tekstów przez dzieci ocenia: płynność, poprawność, wyrazistość, tempo. Wybiera trzy najlepiej czytające osoby ze swojej klasy,

       2. II etap. Zadaniem ucznia jest wybranie dowolnej książki, niebędącej lekturą, najlepiej wypożyczoną w biblioteki szkolnej. Następnie każdy uczestnik wybiera ciekawy fragment z tej książki i przygotowuje się do pięknego i głośnego czytania.

       3.Mistrz może zostać wyłoniony w klasie II i klasie III przez jury.

       4. Nauczyciel pomaga wyłonić szkolnego "Mistrza pięknego czytania" klas II-III

       5. Zadaniem konkursowym będzie przeczytanie przygotowanego wcześniej fragmentu z ulubionej książki i oczarowanie słuchaczy.

       Czas czytania - do 2 minut. Po przekroczeniu tego czasu sygnał dźwiękowy przerwie prezentację.

       Wystąpienia uczestników będę ocenione przez jury, wg poszczególnych kryteriów.

       Kryteria oceny: poprawność warsztatowa oraz emocjonalna strona przekazu. W przypadku braku jednomyślności członków jury przewiduje się możliwość wylosowania i prezentacji tekstu przygotowanego przez komisję konkursową (teksty autorstwa Juliana Tuwima) - do 2 minut.

       DYKCJA (0-5 pkt.), INTERPRETACJA (0-5 pkt.), WŁAŚCIWY DOBÓR TEKSTU DO OSOBY (0-5 pkt.), OGÓLNE WRAŻENIE ARYTYSTYCZNE (0-5 pkt.)

       Nagrody: komisja konkursowa przyzna tytuły "Mistrza i Wicemistrza pięknego czytania" możliwe jest przyznanie wyróżnień. Laureaci otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe.

       Planowane jest przeprowadzenie wśród uczestników plebiscytu i wręczenie "Nagrody publiczności".

       Termin: konkurs odbędzie się 29 listopada 2021 (poniedziałek) o godzinie 10:50 w świetlicy szkolnej

       Na konkurs zapraszają : B. Kordas, D. Stanisławska

        

        

        

      • Nasza galeria pt. Witajcie w naszej bajce - uczniowskie makiety Akademii Pana Kleksa

       Nasza galeria pt. Witajcie w naszej bajce - uczniowskie makiety Akademii Pana Kleksa

      • VI Ogólnopolskie Czytanie Jeżycjady

       VI Ogólnopolskie Czytanie Jeżycjady

       Biblioteka szkolna zaprasza wszystkich chętnych uczniów do udziału w VI Ogólnopolskim Czytaniu Jeżycjady.  Już w marcu wszyscy fani prozy pani Małgorzaty Musierowicz spotkają się przy Kąciku Patrona z obowiązkowym rekwizytem w dłoni- wybraną powieścią z cyklu Jeżycjada.  

       Zapraszamy do Biblioteki po własny egzemplarz serii  📚📖📚📖📚